Skip to main content

Klopkeien 4e kwartaal 2021

Eind december hebben wij twee nieuwe Klopkeien uitgebracht. De reguliere uitgave bevat onder meer een verhaal over een schrijnend voorbeeld van armoedezorg in de negentiende eeuw. Het lukte de Waalwijkse schoenmaker Jacobus in den Reep maar niet om als schoenmaker of venter de kost voor zijn gezin te verdienen. Toen ook de mensen geen cent gaven voor de liedjes die hij vervolgens als straatmuzikant ten gehore ging brengen, klopte hij ten einde raad bij een bakker aan om een stuk brood. Hij werd op heterdaad betrapt door de veldwachter en onmiddellijk gearresteerd wegens bedelarij. Deze arrestatie en de daarop volgende gebeurtenissen hadden grote gevolgen voor Jacobus en zijn gezin en werden bovendien breed uitgemeten in de landelijke pers.

Enkele dagen voordat vorig jaar de Expositie ’40-’45 van start ging, schonk de familie Slagmolen aan De Erstelinghe de op schrift gestelde ‘Waalwijkse herinneringen uit de bevrijdingstijd’ van hun vader. Slagmolen kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in Waalwijk wonen en werken. Direct na de bevrijding werd hij actief bij allerlei instanties en betrokken bij diverse initiatieven. Rond 1990 zette hij zijn herinneringen aan die tijd op papier. Die herinneringen zijn nu afgedrukt in De Klopkei.

De extra editie is geheel gewijd aan de jaren 60 van de vorige eeuw, met speciale aandacht voor de komst van het aardgas, de Waalwijkse werkgevers uit die tijd, het rijke Roomse leven, onderwijs, cultuur en sport.