Skip to main content

Over Heemkundekring De Erstelinghe

De Bernse Hoeve

Heemkundekring De Erstelinghe is opgericht op 21 juni 1972 en koninklijk goedgekeurd op 1 oktober 1974 (Koninklijk Besluit no. 48, Staatscourant 8 januari 1975 nr. 5). Gedurende de eerste jaren van haar bestaan omvatte het werkgebied van De Erstelinghe de gemeenten Waalwijk, Sprang-Capelle en Loon op Zand.* Gekozen werd daarom voor de naam ‘De Erstelinghe,’ die verwijst naar een min of meer centraal in het gebied gelegen boerderijtje, de Bernse Hoeve, die in de volksmond ‘de Erstelinghe’ werd genoemd.

De Erstelinghe heeft tot doel ‘het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor de kennis van eigen streek en volk en de gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.’ Wij informeren onze leden (en anderen) over de geschiedenis van Waalwijk via:

* ons heemkundig tijdschrift De Klopkei
* een digitale ledennieuwsbrief
* het wekelijkse inloopspreekuur in de heemkamer, waar iedereen welkom is met vragen, verhalen en foto's over vroeger
* berichten op deze website
* de online historische encyclopedie WaalwijkWiki
* de Facebookpagina Jebenteenechtewollukseals
* twitter
* tentoonstellingen
* lezingen en andere activiteiten.

Het spreekt voor zich dat wij ons (meestal op de achtergrond) ook inzetten voor het behoud van cultuurhistorie voor de toekomst!

Heemkamer

Bezoekadres
Heemkamer Huis van Bewaren
Raadhuisplein 2
Waalwijk

(We hebben hier géén brievenbus, voor post dus graag het postadres gebruiken!)

Openingstijden
woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur
en op afspraak

Bestuur

Ton de Groot

voorzitter

Jean-Pierre Beerens

penningmeester

Machiel Voorzee

Frans Passier

Jan van Hoof