Skip to main content

Privacyverklaring
Heemkundekring De Erstelinghe – Waalwijk

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn Algemene Verordening Persoonsgegevens van 25 mei 2018.

Wanneer je lid wordt van Heemkundekring De Erstelinghe, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor
je eigen administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Heemkundekring De Erstelinghe verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens
verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij
een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van
wie we persoonsgegevens verwerken. Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te
zorgen dat ons (gerechtvaardigd) belang niet ten koste gaat van de rechten en vrijheden van deze
personen.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten bij Heemkundekring De Erstelinghe
 • Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten
bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van jouw eigen uitdrukkelijke
verzoek.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld,
neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Heemkundekring De Erstelinghe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of diensten of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door ons georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.
  Afmelding voor onze digitale ledennieuws is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief; wens je geen uitnodigingen voor activiteiten of andere informatie meer te ontvangen, dan kun je ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. verzoeken je e-mailadres uit onze ledenadministratie te verwijderen.
 • je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het toesturen/bezorgen van ons heemkundig tijdschrift De Klopkei alsmede uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes.
 • je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld of van een door jou bestelde Klopkei, af te wikkelen;
 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenadministratie.
 • je naam en telefoonnummer worden gebruikt om je telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de organisatie;
 • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op onze openbare website alleen na toestemming van de betrokkenen;
 • je naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere
  media (zoals de website) na uitdrukkelijke toestemming van jou;
 • persoonsgegevens voor historisch onderzoek worden verwerkt in verband met hun historische
  waarde.

Hoe lang we gegevens bewaren
Heemkundekring De Erstelinghe zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen
Heemkundekring De Erstelinghe verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy gelieve je op deze kopie je pasfoto, de zogenoemde MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Heemkundekring De Erstelinghe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (zie website www.erstelinghe.nl) of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies
Heemkundekring De Erstelinghe maakt uitsluitend gebruik van zogenoemde analytische cookies om daarmee statistische gegevens over het bezoek aan de websites (www.erstelinghe.nl en www.waalwijkwiki.nl) te verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
De bezoekgegevens worden verzameld en verwerkt door Google Analytics en zijn door het anonimiseren van de IP-adressen niet te herleiden naar personen. Google Analytics mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en behoudens een eventuele wettelijke verplichting niet aan derden ter beschikking stellen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Privacyverklaring Heemkundekring De Erstelinghe Waalwijk (v20180524)