Skip to main content

Ook de Langstraat kreeg haar deel

Capelle-Waspik-Raamsdonksveer door de ramp getroffen
Waalwijk ernstig bedreigd!
In de geweldige ramp die een groot deel van ons vaderland heeft getroffen, is ook de Langstraat allerminst gespaard gebleven. Het opgezweepte water joeg in de nacht van Zaterdag op Zondag de Langstraat in, vrat dijken en kades weg, stroomde huizen binnen en deed huizen instorten, en de mens kon niet veel meer doen dan machteloos toezien hoe de wilde wind het water joeg over zijn landen en door zijn huizen; of hoogstens kon hij proberen de schade, die het geweld aanrichtte, te beperken, zodat niet een nog grotere ramp onze gebieden bedreigde. Mensen die al heel oud waren, vertelden ons op de glibberige dijken waar het water in dichte sluiers over heen joeg, dat zij nog nooit het water zo te keer hebben zien gaan. Het is dan ook verschrikkelijk.

Nu we dit schrijven is zo juist in Raamdsonksveer de noodtoestand afgekondigd; in Waspik spoelden bij de Hooipers grote stukken uit de dijk en 3 huizen werden door het kolkende water verwoest; in Capelle liep het water met niet te temmen geweld over de weg en deed vier huizen instorten en in Waalwijk voelt men zich momenteel bedreigd door het water dat de dijk buiten Besoijen beukt en doorsijpelt. Maar wij zijn in zoverre dankbaar, dat –althans naar onze informaties- geen slachtoffers zijn gevallen onder de bevolking. (…)

Winterdijk ter hoogte van de Putstraat(Foto J. de Bont, Collectie Gemeentearchief Waalwijk)

Versterking van de Winterdijk aan het Westeinde te Besoijen
(Foto A. Oudkerk, Auteursrecht G.C.M. Verheijen, Collectie Gemeentearchief Waalwijk)

Waalwijk bedreigd
We keerden terug om ons op de hoogte te houden van de toestand in Waalwijk. De haven was niet meer te kennen, er strekte zich een grauwe stroom tussen de bedrijven en de loodsen; een inderhaast opgeworpen nooddijk in de Hugo de Grootstraat moest het water keren; aan de Zomerdijkweg, de Putsteeg en de Veldsteeg kwam het water bedenkelijk hoog en ook hier was activiteit van brandweer, gemeentepersoneel en burgers. Er zullen weinig mensen zijn die het water ooit zo hoog en zo wild op de Winterdijk hebben zien aanstromen.

Maar het grootste gevaar voor de plaats dreigde even buiten Besoijen waar omstreeks 1 uur bij de twee wielen werd ontdekt dat het water niet alleen vervaarlijk hoog naar de rand van de dijk steeg, maar waar ook het water door de dijk begon te dringen en die als ’t ware begon te ondermijnen. In allerijl werd hulp gerequireerd; gemeentepersoneel, geholpen door ingezetenen, sleepten zandzakken naar de bedreigde plekken; gemeente- en andere vrachtwagens openden een drukke dienst op de Roestelberg, waar het zand werd gehaald, waarmee men het gevaar hoopte te bezweren. Toen kwamen de genietroepen uit Den Bosch wier hulp door de burgemeester van Waalwijk was verzocht, aangevoerd door chauffeurs van de Stoottroepen uit Oirschot en met man en macht versterkte men de poreuze dijk, want men wist wat voor gevolgen een doorbraak zou hebben.

We zagen burgemeester Teijssen op de bedreigde plaats; ook het tweede Kamerlid Mr. Dr. van den Heuvel uit Den Bosch kwam de toestand in het gebied, dat zijn speciale aandacht heeft, in ogenschouw nemen; ook hoofd-officieren van ’t Nederlandse leger waren op de plaats waar het onheil dreigde.

Uit: De Echo van het Zuiden, 2 februari 1953

Burgemeester J. Teijssen brengt een bezoek aan de dijk
(Collectie Gemeentearchief Waalwijk)