Skip to main content

Het gilde van Besoijen

De eerste Klopkei van 2013 is volledig gewijd aan de geschiedenis van het Gilde van St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen, dat dit jaar haar 175-jarig bestaan viert. Opgericht in 1838, is het gilde nog springlevend en staat, met leden tussen de 15 en 76 jaar, midden in de maatschappij waar het de aloude gildetradities in ere houdt.

De 175e verjaardag wordt gevierd met een gildedag op zondag 28 april 2013. Deze dag is wat het aantal deelnemers betreft wat minder massaal maar kent verder dezelfde opzet als de grote gildedag die in 2003 in Waalwijk werd gehouden. Met vliegende vaandels en slaande trommen zullen de gilden in optocht door Waalwijk trekken voor het bijwonen van de gildemis in de St. Jan. Op het feestterrein worden demonstraties en wedstrijden gehouden en zal een tentoonstelling van gilde-attributen worden ingericht.

Bekijk hier de beide Waalwijkse gilden in de optocht tijdens de gildedag van 2003: