Skip to main content

Klopkei 1e kwartaal 2018

In de eerste editie van 2018 een artikel over de heer en mevrouw Louwe
Kooijmans. ‘Hoewel geen Brabanders van geboorte, zijn wij echte Brabanders geworden en wij hebben ons steeds één gevoeld met de hartelijke bevolking’ zo sprak de dominee in 1929. Gedurende zijn gehele arbeidzame leven was hij voorganger van de Hervormde Gemeente in Baardwijk en met name zijn inspanningen voor de bouw van de nieuwe kerk waren ongekend. Hij heeft die letterlijk bij elkaar geschreven en gepreekt. In een familiearchief is onlangs een bijzondere foto ontdekt van de eerste steenlegging van die kerk in 1911!

Ook de Loint, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Waalwijk, komt uitgebreid aan bod. Verder maken de lezers kennis met een in Waalwijk geboren verzetsstrijder en bevat deze Klopkei een bijzonder ‘Wolluks’ oorlogsverhaal.