Skip to main content

Klopkei 2e kwartaal 2023

De tweede Klopkei van dit jaar is verschenen met daarin het vervolg van de memoires van de Waalwijkse verzetsman Henk van Iersel. Als hij tijdens de oorlog moet vluchten uit Waalwijk komt hij in Friesland terecht en ook daar kruipt het bloed weer waar het niet gaan kan. Hij raakt in het hoge noorden betrokken bij een knokploeg en neemt –vaak met knikkende knieën - deel aan een aantal spectaculaire verzetsacties. Enkele jaren later, na de bevrijding van Friesland, keert Henk op de fiets terug naar Waalwijk. In de buurt van Nijmegen krijgt hij een lift van Piet Pot, die juist op die dag met een vrachtwagen vol huiden ook op weg is naar Waalwijk.  

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw kent Waalwijk een bijzondere school: de Mater Amabilisschool, kortweg MAS genoemd, voor werkende jonge meisjes. Een dag per week, tijdens werktijd en met behoud van loon, volgen zij niet alleen lessen in koken en naaien, maar ook allerlei vormings- en voorlichtingsvakken. 

Een jaarlijks hoogtepunt is de culturele avond in mei, waar de leerlingen van de MAS een avondvullend programma verzorgen met toneel, dans, muziek en wat dies meer zij. De school staat onder leiding van Mies Hoffmans (een zus van Joop en Vincent). Of beter gezegd: voor velen wás zij de Mater Amabilisschool.

Verder nog een artikel over het Hertog Janpark (in de volksmond ook wel het SLEM-park genoemd) en een bijdrage over de grote stadsfeesten van 1953.